Algemene voorwaarden

Home // Algemene voorwaarden

Reisvoorwaarden

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Reisvoorstel/ offerte
Onze reisvoorstellen zijn tien dagen geldig. Bij offertes die langer lopen behouden we ons het recht van aanpassing van de reissom. De in het programma en offerte genoemde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen.

Onvoldoende deelname bij groepsreis
Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde groepsreis minder is dan het minimumaantal dat vermeld staat bij de reis, heeft ‘Mitra Travel’ recht om de reis te annuleren, tot 3 weken voor vertrek, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook.

Boeking, betaling en reisbescheiden
Boeken bij ‘Mitra Travel’ doe je door op een van de landensites een boekingsformulier in te vullen. Zodra het formulier is verstuurd is de boeking een feit. Tot 24 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend worden geannuleerd. Als de boeking korter dan acht weken vóór de vertrekdatum plaatsvindt, dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering. Zie verder de annuleringsvoorwaarden verder op deze pagina.

Na boeking wordt de reis in het betreffende land gereserveerd en worden de boekingsbevestiging per e-mail toegestuurd. Mocht het voorkomen dat een bepaald hotel niet beschikbaar is, dan zullen we je een alternatief voorstel doen. Het is mogelijk dat hier meer kosten aan verbonden zijn. Controleer of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons meteen even weten. De factuur geeft een overzicht van het reisschema en is tevens het bewijs van boeking en de verzekeringspolis (indien afgesloten).

De factuur wordt met de boekingsbevestiging meegestuurd. De aanbetaling van de boeking bedraagt 25% van de totale reissom, plus eventuele verzekeringspremies. Deze betaling moet binnen tien dagen op rekeningnummer Nl……….. van———- Bank ten name van MitraTravel te Ermelo ontvangen zijn. Het restant van de betaling dien je tien weken voor vertrek over te maken. Als je korter dan acht weken vóór vertrek boekt, dan vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden overgemaakt. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De reserveringskosten voor een landarrangement bedragen € 25,- per persoon, maximaal € 75,- per boeking. De betaling voor de vluchten moet na ontvangst van de vluchtfactuur binnen 24 uur op rekening NL……van ……. Bank ten name van MitraTravel te Ermelo binnen zijn, omdat de luchtvaartmaatschappijen ook per omgaande betaling van ons vereisen. De reis- en annuleringsverzekeringen van ‘Mitra Travel’ worden verzorgd door ………….Verzekeringen. Voor een veilige en gezonde reis is een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een vereiste. Ter bescherming van onze reizigers stellen wij deze dan ook verplicht. Je kunt je uiteraard ook elders verzekeren, geef dat dan even aan bij de boeking.

Wijziging door de reiziger
Wanneer de reiziger na boeking de reis wil aanpassen, dan is dit mogelijk. In overleg met ‘MitraTravel’ wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. ‘MitraTravel’ zal hiervoor wijzigingskosten in rekening brengen à €27,- per boeking. Naast deze wijziging kosten kunnen er annuleringskosten en extra kosten (Hotel, duur van reis ) bijkomen. De reisorganisator behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen. De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht.

Annulering voorwaarden
Een goede annuleringsverzekering zoals die van ——– dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering. Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Bij Mitra Travel worden de volgende afwijkende annulering voorwaarden voor de reiziger gehanteerd voor het landarrangement:

Annulering door de reiziger
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier behoudt de reiziger het recht om tot 24 uur na verzending van het boekingsformulier kosteloos te annuleren. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken vóór de vertrekdatum van de reis plaatsvindt.

Bij annulering is iedere reiziger naast reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:
– Tot 24 uur na verzending van de boeking kan deze nog vrijblijvend worden geannuleerd
– 24 uur na verzending van het boekingsformulier, mits minimaal 56 dagen vóór de reis, bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-
– Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
– Van 14 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 70% van de reissom met een minimum van € 50,-.
– Van 8 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reisbedragen de annuleringskosten 90% van de reissom.
– Van 0 t/m 7 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

Wanneer mag ‘Mitra Travel’ de prijs van een pakketreis wijzigen?
Indien andere betrokken partijen waarvan wij afhankelijk zijn hun prijzen onverwachts verhogen mag deze prijsverhoging worden doorberekent aan de consument. De prijsverhoging mag enkel worden doorberekent mits dit niet later gebeurd dan 20 dagen voor vertrek.

Calamiteitenfonds
MitraTravel is..

Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten met een SOS-centrale. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden

Paspoorten, visa en gezondheid
Op onze sites wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op de informatie op onze websites. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen.